Stanovy

Stanovy Jihočeského svazu cyklistiky, z.s.

Aktuálně platné stanovy schválené valnou hromadou JčSC konanou dne 23.2.2016.

Stanovy Jihočeského svazu cyklistiky, z.s. - ve formátu PDF